/ gdańsk

[:en]Apartment DEO PLAZA II[:pl]Apartament DEO PLAZA II[:]

[:en]An apartment with an area of 70m2 - DEO PLAZA investment in Gdańsk[:pl]Apartament o powierzchni 70m2 - inwestycja DEO PLAZA w Gdańsku.[:]

Zobacz więcej

[:en]Apartment DEO PLAZA I[:pl]Apartament DEO PLAZA I[:]

[:en]An apartment with an area of 40m2 - DEO PLAZA investment in Gdansk.[:pl]Apartament o powierzchni 40m2 - inwestycja DEO PLAZA w Gdańsku.[:]

Zobacz więcej

[:pl]Angielska Grobla II[:]

[:en]Outside the window you can hear the sound of the Motława waves ... Gdansk monuments, restaurants, museums within sight[:pl]Za oknem słychać szum fal Motławy... Gdańskie zabytki, restauracje, muzea w zasięgu wzroku, a wnętrza oce

Zobacz więcej

[:pl]Apartament o powierzchni 47m² ul. Rajska w Gdańsku[:en]Apartment with an area of 47m² Rajska street in Gdansk

Apartment with an area of ​​47m2 Rajska street in Gdańsk - design and implementation 2019Apartament o powierzchni 47m2 ul. Rajska w Gdańsku - Projekt i realizacja 2019 rok

Zobacz więcej

[:pl]Dom rodzinny Gdańsk Osowa[:en]The family home of Gdansk Osowa

We invite you to look at the interior design of the house in Gdańsk Osowa.Zapraszamy do obejrzenia projektu wnętrz domu w Gdańsku Osowej.

Zobacz więcej

[:pl]Browar Gdański[:en]Browar Gdanski

Effects of work on the apatament project in the Gdańsk Browar Gdański district in Wrzeszcz.Efekty pracy nad projektem apatamentu na gdańskim osiedlu Browar Gdański we Wrzeszczu.

Zobacz więcej

[:pl]Apartament Old Nova[:en]Apartment Old Nova

A small apartment in bright colors with elements of natural wood.Nieduży apartament w jasnych kolorach z elementami naturalnego drewna.

Zobacz więcej

[:pl]Apartament na Oś. Neptun Park[:en]Apartment on the Park Neptun estate

The classic pattern of furniture fronts has been combined with the basis of warm oak wood.Klasyczny wzór frontów meblowych został połączony z elementami ciepłego drewna dębowego.

Zobacz więcej

[:pl]Trochę klasyki[:en]A little classics

Modernity is interwoven with classic additions, noble materials such as natural stone or slate and wood.Nowoczesność przeplata się z klasycznymi dodatkami, szlachetnymi materiałami jak kamień naturalny czy

Zobacz więcej

[:pl]Elegancja na Gdańskiej Starówce[:en]Elegance at Gdansk Old Town

Warm colors of earth, brown, beige and white. It's all in this timeless, elegant apartment in Gdansk Old Town.Ciepłe kolory ziemi, brązy, beże i biele. To wszystko w tym ponadczasowym eleganckim apartamencie n

Zobacz więcej